Algemene voorwaarden

 

 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • "Webshop": verwijst naar onze online winkel waar tuinomheiningen worden aangeboden en verkocht.
  • "Wij", "ons", "onze": refereert naar de eigenaar/exploitant van de webshop.
  • "Klant": betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop doet op onze webshop.
  • "Product(en)": verwijst naar de tuinomheiningen en andere gerelateerde artikelen die worden aangeboden in de webshop.
 2. Toepasselijkheid

  • Door gebruik te maken van onze webshop en het plaatsen van een bestelling, stemt u automatisch in met deze algemene voorwaarden.
  • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen beide partijen.
 3. Aanbod en Prijzen

  • Alle aanbiedingen en prijzen op onze webshop zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.
  • Wij streven ernaar om de prijzen en productinformatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar we kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of onjuistheden.
 4. Bestelling en Betaling

  • Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant dat hij/zij bevoegd is om de aankoop te doen en akkoord gaat met de betalingsverplichting.
  • Betalingen kunnen worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden op onze webshop.
  • Bestellingen worden pas verzonden nadat de betaling volledig is ontvangen.
 5. Levering

  • Wij streven ernaar om de bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren binnen de aangegeven levertijd.
  • De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste afleveradres. Indien er een vertraging of fout optreedt als gevolg van een onjuist adres, zijn wij niet verantwoordelijk.
  • Eventuele vertragingen in de levering als gevolg van overmacht (zoals natuurrampen, stakingen, etc.) vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
 6. Retourneren en Garantie

  • De klant heeft het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, op voorwaarde dat het product ongebruikt en in originele staat verkeert.
  • De kosten voor retournering zijn voor rekening van de klant, tenzij het product defect of beschadigd is.
  • Voor defecte producten geldt een garantieperiode van 1 jaar na aankoop. Neem bij een garantieclaim contact op met onze klantenservice.
 7. Aansprakelijkheid

  • Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze webshop of de aangeboden producten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van onze kant.
  • Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat is betaald voor het betreffende product.
 8. Intellectueel Eigendom

  • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de webshop behoren toe aan ons of onze licentiegevers.
  • Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming enige inhoud of elementen van de webshop te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden of te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 9. Privacy

  • Wij respecteren de privacy van onze klanten en hanteren een privacybeleid dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw gegevens verwerken.
 10. Toepasselijk recht en Geschillen

 • Op deze algemene voorwaarden is het recht van België van toepassing.
 • Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Aalst.
 1. Wijzigingen
 • Wij behouden het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de voorwaarden is altijd beschikbaar op onze webshop.

 

Door het plaatsen van een bestelling op onze webshop verklaart de klant deze
algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.